Čištění kopaných studní

Provádíme čištění studní, jejich asanaci, revitalizaci a desinfekci. Práce realizujeme u studní, které umožňují spuštění osoby dovnitř studny.

Cena za vyčištění studny zahrnuje tyto úkony: Kontrolu stavu, vyčištění vnitřního povrchu studny, vyčerpání znečištěné vody, rozmělnění a odstranění usazené vrstvy nečistot ze dna, vyčištění separační štěrkové vrstvy a její případné doplnění, odkalení a dezinfekci studny.

Základní cena u studny z betonových skruží o vnitřním průměru od 0,8 m do 1 m a hloubky do  6 m činí 3 600 Kč. Cena platí za neztížených pracovních podmínek (nekomplikovaný přístup, vzdálenosti do 20 m, funkční a dostupné přípojky elektriky a vody a možnost vypouštění znečištěné vody).

Příplatek za každý další metr hloubky činí 350 Kč do 12 m. Při průměru studny nad 1 m cenu násobíme průměrem studny v metrech. O 10 až 20 % je cena navýšena při členitosti vnitřních stěn. V případě hutného sedimentu účtujeme 20 Kč za každý cm nad 0,5 m hloubky (u průměru nad 1 m násobíme průměrem). Není-li k dispozici elektřina (230 V, 16 A/B) činí příplatek za použití elektrocentrály 1 800 Kč. Dále 1 000 Kč, nestačí-li kalové čerpadlo s průtokem 16 000 l za hodinu z hloubky 8 m. Při nedostupnosti vody potřebné pro čištění, příp. vzdáleností nad   20 m bude cena upřesněna podle daných podmínek. Při nutnosti vytahování nečerpatelného materiálu účtujeme 50 Kč za 15 l nádobu + 5 Kč za 1 m výšky.

Další požadované práce a činnosti: 450 Kč za hodinu + materiál a nákladové režie. Při zatěsnění spár a otvorů 100 Kč/bm + materiál.

Doprava 8 Kč za km, při použití přívěsného vozíku je cena 10 Kč za km.