Péče o dřeviny

Zabýváme se především arboristikou - péčí o vzrostlé dřeviny.

Umíme si poradit s kácením stromů v havarijním stavu nebo nebezpečně situovaných stromů, např. v blízkosti budov, elektrického vedení nebo v areálu hřbitova atd. Při práci využíváme různé technologie s ohledem na dané podmínky, od stromolezeckých technik, po různé plošiny a jeřáby.

V souvislosti s kácením realizujeme i výsadby stromů a zahrad.

Pomocí řezu se snažíme zajistit co možná nejlepší perspektivu ošetřovaných dřevin. Nejčastěji se jedná o bezpečnostní řez, který řeší aktuální provozní bezpečnost stromu. Zdravotní řez je obsáhlejší a zabezpečí strom i do budoucna. V blízkosti budov, komunikací nebo jiných překážek provádíme redukční řez. Dále pak obvodovou redukcí snižujeme riziko vylomení větví při zachování přirozeného tvaru koruny. Provádíme i řez ovocných vysokokmenů.

Pro zvýšení provozní bezpečnosti staticky narušených stromů instalujeme bezpečnostní vazby. Tím zabezpečíme kmen proti rozlomení.

V případě potřeby poskytneme zhodnocení konkrétní situace a navrhneme možná řešení.

Výsadba starých ovocných odrůd je pro nás radostí.
Výsadba starých ovocných odrůd je pro nás radostí.

Máme bohaté zkušenosti s náročným ošetřením rizikových stromů i jejich bezpečným skácením.

V tomto případě majitel nádherné lípy nestihnul zrealizovat navržená opatření pro zajištění provozní bezpečnosti stromu.
V tomto případě majitel nádherné lípy nestihnul zrealizovat navržená opatření pro zajištění provozní bezpečnosti stromu.
Rizikové kácení břízy bělokoré.
Rizikové kácení břízy bělokoré.
Rizikové kácení břízy bělokoré nad hroby.
Rizikové kácení břízy bělokoré nad hroby.
Skácení přerostlého smrku ztepilého v bezprostřední blízkosti domu.
Skácení přerostlého smrku ztepilého v bezprostřední blízkosti domu.
Kácení topolu černého.
Kácení topolu černého.
Rizikové kácení lípy nad rodinnými domy.
Rizikové kácení lípy nad rodinnými domy.